...| ...

Početna / Aktuelnosti / Rekonstrukcija na toplanama Dunav i Konjarnik

1600874769_rekonstrukcija-beoelektrane-mikprojekt.jpeg

Rekonstrukcija na toplanama Dunav i Konjarnik


Prateći svetske trendove u zaštiti čovekove okoline, MIK PROJEKT i SAACKE su uložili veliki napor kako bi se emisije NOx u dimnim gasovima svele na što niži nivo i zadovoljili postojeći propisi. Izmene na konstrukciji gorionika i kotla su nam omogućile da idemo korak ispred graničnih vrednosti što našim korisnicima omogućava poštovanje ekoloških parametara u dužem vremenskom periodu. Nedavno završen vrelovodni kotao kapaciteta 8 MW u Novosadskoj toplani predstavlja vrhunac trenutnih mogućnosti po pitanju ekologije i efikasnosti. Beogradske elektrane, najveći sistem za proizvodnju vrele vode u Srbiji, kao ekološki odgovorna kompanija su započele rekonstrukciju svojih postrojenja u cilju smanjenja NOx. MIK PROJEKT je uspešno završio modernizaciju na toplanama Dunav i Konjarnik, a trenutno se radi na modernizaciji kotlova u toplani Voždovac.

2020.09.10

Podeli: