...| ...

Početna / Aktuelnosti

Aktuelnosti

1600874769_rekonstrukcija-beoelektrane-mikprojekt.jpeg

Rekonstrukcija na toplanama Dunav i Konjarnik

MIK PROJEKT i SAACKE su uložili veliki napor kako bi se emisije NOx u dimnim gasovima svele na što niži nivo i zadovoljili postojeći propisi.

2020.09.10

Podeli: