...| ...

:Početna /  Delatnosti

Parni kotlovi


"MIK Projekt" projektuje i proizvodi dva tipa parnih kotlova - MPK i MPKP.

Parni kotlovi tipa MPK

- Kotlovi tipa MPK su cevni kotlovi, paketnog tipa, koji sadrže dva bubnja spojena cevima.

- Predviđeni su za proizvodnju zasićene i pregrejane pare kapaciteta do 100 t/h, temperature do 500 C i pritiska do 8,7MPa. Konkretne karakteristike kotla zavise od zahteva investitora.

- Ložište je napravljeno od cevnih zidova. Strane kotla su takođe od cevnih zidova.

- Pregrejač pare je smešten unutar drugog prolaza dimnih gasova.

- Kotao je opremljen sa dva automatska gorionika, svim ventilima i galerijama.

- Predviđeni su za sagorevanje svih tipova tečnih i gasovitih goriva.

- Kompaktan dizajn i mogućnost upotrebe orebrenih cevi čine ga veoma ekonomičnim. Stepen iskorišćenja je do 96%.


...

Tip MPKP, kapacitet do 30t/h


Parni kotlovi tipa MPKP

- Kotlovi MPKP su cilindrični sa tri prolaza dimnih gasova.

- Predviđeni su za proizvodnju pregrejane i zasićene pare.

- Povratna komora je smeštena u vodenom prostoru.

- Kao gorivo koriste sve vrste tečnih i gasovitih goriva.

- Radi postizanja visokih stepena korisnosti, na izlazu se ugrađuje utilizator.


...

Tip MPK, kapacitet do 150t/h

Podeli: