...| ...

Početna /  Delatnosti

Vrelovodni kotlovi


"MIK Projekt" projektuje i proizvodi dva tipa vrelovodnih kotlova - MVK i MTVK.

Vrelovodni kotlovi tipa MVK

- Kotlovi tipa MVK su cevni kotlovi i njihovo ložište može biti horizontalno (MVKH) ili vertikalno (MVKV).

- Ložište je prilagođeno obliku plamena i zagrejači vode, koji su smešteni na kraju, lako su dostupni za održavanje i čišćenje.

- Posebna pažnja posvećena je cirkulaciji vode u kotlu, lakom odzračivanju i postavljanju.

- Kompaktne površine razmenjivača toplote omogućavaju visok stepen iskorišćenja od 93 do 97% pri punom kapacitetu, koji još raste pri manjim kapacitetima.

- Sposobni su za proizvodnju tople i vrele vode temperature do 220 C i pritiska do 2,5MPa. Viši zahtevi su takođe mogući.

- Pogodni su za korišćenje svih vrsta tečnih i gasovitih goriva.

- Kotlovi kapaciteta do 20MW su napravljeni u paketnoj konstrukciji a kotlovi većih kapaciteta se isporučuju u delovima i sklapaju na licu mesta.

- Kotlovi tipa MVKR su cevni kotlovi sa rešetkom za sagorevanje uglja.

...

Tip MTVK kapacitet do 25 MW


Vrelovodni i toplovodni kotlovi tipa MTVK

- Kotlovi MTVK su cilindrični sa tri prolaza dimnih gasova.

- Do kapaciteta 4 MW rade sa ravnom plamenicom, a preko toga sa talasastom.

- Povratna komora je smeštena u vodenom prostoru.

- Kao gorivo koriste sve vrste tečnih i gasovitih goriva.

- Toplovodni kotlovi rađeni su za pritisak do 8 bar, a vrelovodni do 20 bar.

- Radi postizanja visokih stepena korisnosti, na izlazu se ugrađuje utilizator.


...

Tip MVKH kapacitet do 200 MWW

Podeli: